Rondleiding (guided tour)

Scroll down for the English version!


Hof aan de Reune – Nederlandse versie

Welkom in onze tuin, ontworpen en aangelegd op keileem in 1997/98 en gelegen aan het vroegere beekje De Reune. In een dertiental tuinen/tuinkamers worden een enorme verscheidenheid aan (veelal bijzondere) planten gecombineerd met grassen, heesters en bol- en knolgewassen. Uitgangspunt is dat binnen strakke kaders (de bijna 500 meter aan hagen) een weelderige, natuurlijke beplanting beter tot zijn recht komt. We streven naast harmonie ook naar contrast in kleur en vorm, waarbij we een natuurlijke sfeer erg belangrijk vinden. Wij wensen u een fijne wandeling door de tuin.

1. De Knipselborder. Buxus- en Taxus knipsels vormen een leuke combinatie met de oranjetinten van verschillende vaste- en eenjarigeplanten met een hoofdrol voor Rosa Mrs Oakley Fisher. Vroeger is hier de keileem afgegraven om te worden gebruikt als stalvloer.

2. De Voortuinen. Aan de noordkant van het huis, tussen buxushaagjes zijn 4 verschillende vakken gemaakt. Waarin o.a. de in deze tuin gevonden Geranium phaeum Lisaeen plek heeft gekregen. Let op de afstapjes!

3. De Buxuswolken. Links de rozenlaan met Rosa Nuits de Young gecombineerd metClematis Arabella en AlliumHis Majesty. Rechts de Buxus- en Taxuswolken die zich de komende jaren moeten gaan ontwikkelen.

4. De Rose Tuinkamer. In deze tuin willen wij ons beperken tot uitsluitend de kleuren rose, paars, lila en blauw. Zo treft u onder andere Veronica virg. Rosea, Astrantia Maxima, Geranium pratense Mrs. Kendall Clark en Wlassovianum, Phloxen. gecombineerd met de rozen Heritage, Jef Hamilton, Evelin, Fisher Holmes, Cristata, Cardinal de Richelieu, The Fairy en William Lobb. Graag uw speciale aandacht voor Geranium psilostemon ’Madelon’ die veelvuldig in deze tuin is toegepast en in deze tuin is gevonden.

5. De Witte Tuinkamer. Aan de linkerkant is een border in de kleuren wit en (licht)geel met de rozen White Fleurette, Windrush, Mme. Plantier en Mme. le Gras de St. Germain. Aan de rechterkant is naast wit ook rood toegepast. De rozen zijn Windrush, Mme. Plantier, Othello en L.D. Braithwaite. De donkerbladige heester is Physocarpus opulifolius Diablo. In beide borders treft u Geranium Ankums White, Hemerocallis White Temptation, Veronica virg. Alba, Cimicifuga simplex, Hesperis Alba, Dahlia Glory van Heemstede en de bijna zwarte Lelie Black Velvet.

6. Het Geraniumlaantje. Hier staan vele G. oxonianum cultivars (veel zaailingen).

7. De Rozenlaan. In het voorjaar bloeien honderden Sneeuwklokjes en Kerstrozen en in de zomer de rozen: Rugosa, Rugosa Alba, pimpinellifolia, Moyesii, Aloha, Comte de Chambord, Queen of Musk, Ferdinand Picard, Paul Neyron, Buff Beauty, Penelope, Pink en White Grootendorst, Complicata en Californica Plena.

8. De Bostuin. In deze tuin bloeien het hele jaar door veel verschillende schaduwplanten. O.a. Rhododendron, Podophyllum, Tricyrtis, Arisaema, Polygonatum, Rodgersia en varens. De vele bollen zijn o.a. Cyclamen coum, -hederifolium, Roscoea, Bosanemonen in verschillende kleuren, Arum, Chionodoxa, Corydalis, Erythronium. De hoge, bijna klimmende Lelie is Lilium speciosum Black Beauty.

9. Het Pottenpleintje. Veel verschillende niet-winterharde planten zijn hier gedurende het seizoen te zien. In 2015 is het pleintje opnieuw bestraat met o.a. Travertin tegels. U treft hier tevens een kleine kas die dient als winteropslag voor onze Agapanthus.

10. Het Rozenprieel. In combinatie met Clematissen zijn hier de volgende klimrozen aangeplant: Paul’s Himalayan Musk, Veilchenblau, Leander, Constance Spry, Bantry Bay en Zephirine Drouhin. Hier wordt voor groepen de koffie/thee geserveerd.

11. De Gele Border. Naast hoge composieten als Helianthus Lemon Queen, Silphium perfoliatum, Verbesina alternifolia en Coreopsis tripteris staan hier o.a. nog rode Berberis, de rozen Graham Thomas en Golden Celebration, Solidaster Super, Hemerocallis Golden Nugget en –citrina, Crocosmia Mistral, en het gras Millium efusum Aureum.

12. De Vijvertuin. Dit is onze grootste tuin, ca. 500 m2, met een grote variatie aan planten met een natuurlijk karakter. Naast grassen als Calamagrostis acutiflora, Miscanthus sinensis, Molinia caerulea en –litoralis planten als Eupatorium CV‘s, Thalictrum Elin, Vernonia crinita, Veronica sibirica en -virginica CV‘s, Aralia californica vinden. Op het plankier (niet toegankelijk), staat een deel van de Agapanthus collectie. Eronder bevindt zich de oude gierkelder die we nu als regenwateropslag gebruiken,. Om de hoek is links een border met Trifolium ochroleucum, Ger. Prat. Summer Skies en Leycesteria formosa en de rozen Alba Maxima en Maiden’s blush. De hoge witbloeiende plant is Sida hermaphrodita.

13. De Verhoogde Border. Onder deze border bevindt zich de oude oprit naar het achterliggende land. Deze border die op zijn mooist is in de maanden mei en juni vindt u veel Alliums o.a. afl. Purple sensation, -Beau Regard, -christophii en -schubertii, tulpen Queen of the Night, en Black Parrot, Akeleien en Geranium.

Wij hopen dat u genoten heeft van onze tuin en dat wij u hier nog eens mogen begroeten.


Hof aan de Reune – English version

Welcome in our garden, designed and laid out on boulder clay in 1997/1998. The garden is situated next to the former brook De Reune. You can find an enormous variety of (mostly special) plants in the thirteen garden rooms, combined with several grasses, shrubs, bulbous and tuberous plants. The key principle of our garden is that within tight frames (the almost 500 meters of hedges) lush, natural planting comes into its own. We strive for harmony as well as contrast in color and shape, in which we find a natural atmosphere very important. We wish you a pleasant walk through the garden.

1. The Cutout Border. Boxwood and Yew clippings make a nice combination with the orange tones of various perennials and annuals with a starring role for Rosa Mrs. Oakley Fisher. Boulder clay was excavated here to be used as a stable floor.

2. The Front Gardens. On the north side of the house, between box hedges, 4 different sections have been created. In these sections the Geranium phaeum Lisa, which was found in this garden, has been given a place among others. Mind the steps!

3. The Boxwood “Clouds”. On the left you can find the rose avenue with Rosa Nuits de Young combined with Clematis Arabella and Allium His Majesty. On the right you can see the Buxus and Taxus “clouds” that should develop in the coming years.

4. The Rose Garden Room. In this garden room we wanted to restrict ourselves to the colours pink, purple, lilac and blue. You will find Veronica virg. Rosea, Astrantia Maxima, Geranium pratense Mrs. Kendall Clark and Wlassovianum, Phloxes. combined with the roses Heritage, Jef Hamilton, Evelin, Fisher Holmes, Cristata, Cardinal de Richelieu, The Fairy and William Lobb in this room. Please pay special attention to Geranium psilostemon ‘Madelon’ which was found in this garden.

5. The White Garden Room. On the left you will find a border in the colors white and (light) yellow with the roses White Fleurette, Windrush, Mme. Plantier and Mme. le Gras de St. Germain. On the right side, red has been inserted in addition to white. The roses are Windrush, Mme. Plantier, Othello and L.D. Braithwaite. The dark-leaved shrub is Physocarpus opulifolius Diablo. In both borders you will find Geranium Ankums White, Hemerocallis White Temptation, Veronica virg. Alba, Cimicifuga simplex, Hesperis Alba, Dahlia Glory van Heemstede and the almost black Lily Black Velvet.

6. The Geranium lane. Here you will find many G. oxonianum cultivars, as well as many seedlings.

7. The Avenue of Roses. Hundreds of Snowdrops and Christmas roses bloom here in the Spring, and during the summer the roses Rugosa, Rugosa Alba, pimpinellifolia, Moyesii, Aloha, Comte de Chambord, Queen of Musk, Ferdinand Picard, Paul Neyron, Buff Beauty, Penelope, Pink and White Grootendorst, Complicata and Californica Plena bloom beautifully.

8. The Forest Garden. In this garden many different shade-loving plants flourish throughout the year. Among them are Rhododendron, Podophyllum, Tricyrtis, Arisaema, Polygonatum, Rodgersia and ferns. The various bulbs include Cyclamen coum, -hederifolium, Roscoea, wood anemones in various colours, Arum, Chionodoxa, Corydalis, Erythronium. The tall, almost climbing Lily is Lilium speciosum Black Beauty.

9. The Pottery Square. Many different non-winter-hardy plants can be found here during the season. In 2015 the square was repaved with Travertin tiles. You will also find a small greenhouse here that serves as winter storage for our Agapanthus.

10. The Rose Gazebo. In combination with Clematis, the following climbing roses have been planted here: Paul’s Himalayan Musk, Veilchenblau, Leander, Constance Spry, Bantry Bay and Zephirine Drouhin. Coffee or tea is served here.

11. The Yellow Border. Besides tall composites such as Helianthus Lemon Queen, Silphium perfoliatum, Verbesina alternifolia and Coreopsis tripteris, you can also find red Berberis, the roses Graham Thomas and Golden Celebration, Solidaster Super, Hemerocallis Golden Nugget and Citrina, Crocosmia Mistral and the grass Millium efusum Aureum.

12. The Pond Garden. This is our biggest garden, as it is about 500 m2, consisting of a large variety of plants with a natural character. Besides grasses like Calamagrostis acutiflora, Miscanthus sinensis, Molinia caerulea and -litoralis plants like Eupatorium CV’s, Thalictrum Elin, Vernonia crinita, Veronica sibirica and -virginica CV’s, Aralia californica can be found. On the boardwalk (not accessible), you can see a part of the Agapanthus collection. Underneath is the old slurry tank, which we now use to store rainwater. Around the corner, on the left, is a border with Trifolium ochroleucum, Ger. Prat. Summer Skies and Leycesteria formosa and the roses Alba Maxima and Maiden’s blush. The tall white flowering plant is Sida hermaphrodita.

13. The Raised Border. This border has been built on top of the old driveway that leads to the meadow that can be found behind our garden. This border, which is at its most beautiful in the months of May and June, contains many Alliums, including Purple Sensation, Beau Regard, Christophii and Schubertii, tulips Queen of the Night and Black Parrot, Columbines and Geranium.

We hope you enjoyed our garden and that we may welcome you here again.

Translate »